מדיניות פרטיות ותקנון שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר efi-finance.com  (להלן: "האתר"). תקנון זה מפרט את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידי האתר. אנא קראו את התקנון בקפידה לפני שימוש באתר.
דרכי יצירת קשר:
מנהל האתר – אפי ששון
טלפון – 0546617242
כתובת עדן שמואל 12 ירושלים
מייל :efi@efi-finance.com

הסכמה לתקנון

בעצם השימוש באתר, אתם מסכימים להיקשר לתקנון זה ולכך שהמידע האישי שלכם יעובד על פי מדיניות הפרטיות המתוארת להלן. אם אינכם מסכימים לתקנון זה, אנא אל תשתמשו באתר.

איסוף ושימוש במידע אישי

החברה אוספת ומשתמשת במידע אישי ממבקרי האתר בכדי לספק שירותים מתאימים ולשפר את חווית השימוש באתר. המידע האישי עשוי לכלול שמות, כתובות דוא"ל, מספרי טלפון, פרטי ביטוח ופרטים כלכליים.
מדיניות זו חלה על כל המדיות בהן מופעלים האתר ושירותיו (דוגמת רשת האינטרנט,דף נחיתה דף הפייסבוק) והיא גם חלה על כל מידע שימסר לנו בשיחות טלפון, הודעות מייל, הודעות SMS.
המידע אותו תמסרו לנו (לרבות מידע מזהה אישית) ישמש אותנו, את האתר ובמידת הצורך גם את שותפיו העסקיים (אותם צדדים שלישיים), על מנת להציע לכם הצעות ושירותים שונים בתחומים המעניינים אתכם או בתחומים משיקים להם, ושבגינם פניתם לאתר. לכן, אם אינכם מעוניינים בכך- אנא אל תמסרו לנו מידע
כמובן שאינכם חייבים למסור את המידע כולו או מקצתו לאתר, אולם ללא מסירתו ייתכן שלא נוכל להציע לכם שירותים כאלו ואחרים שהאתר מעמיד לרשותכם (בעצמו או באמצעות שותפינו העסקיים). אם בחרתם לפנות לאתר ו/או למסור את המידע לאתר (בין אם בכתב,

  • בעל פה, בדוא”ל, בשיחת טלפון וכיו”ב) אתם תחשבו כמסכימים לכל האמור בהצהרת ומדיניות פרטיות זו, בתנאי השימוש של האתר ובכל מסמך אחר המופיע באתר וחל עליכם. 
  • המידע נשמר על ידינו, בשרתים שלנו.

שיתוף מידע עם צדדים שלישיים

החברה עשויה לשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים, כגון סוכני ביטוח, על מנת לספק שירותים מתאימים ולקדם מבצעים והצעות עבורכם. החברה מתחייבת לשמור על פרטיות המידע ולא לשתף אותו עם צדדים שלישיים בלתי רשומים, אלא אם כן תקבל רשות מפורשת ממכם או אם כך נדרש לפי חוק אלא אם מדובר בשותפינו העסקיים הקשורים בתחומים בגינם פניתם לאתר או ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מעת לעת

דיוור ישיר אלקטרוני
* האתר מבקש לשלוח אליכם מדי פעם הודעות בדואר אלקטרוני, בהודעות טקסט קצרות (“SMS“), במדיה חברתית דוגמת פייסבוק ובכל מדיה מקוונת אחרת מידע בדבר שירותים של האתר או של שותפיו המסחריים, ההצעות העומדות לרשותכם וכן מידע פרסומי אחר. 
* מידע כזה כמובן ישלח אליכם רק אם נתתם את הסכמתכם לכך או שניתן לשלחו אליכם בהתאם לחוק. כמובן שתוכלו לבטל את הסכמתכם לקבלת המסרים בכל עת באמצעות הודעת “הסר” למקור ממנו קיבלתם את ההודעה, או לתיבת הדוא”ל efi@efi-finance.com

אבטחת המידע

החברה פועלת בהתאם לתקנות החוק הישראלי ומשתמשת במילוי הטכנולוגיות המתקדמות ביותר כדי להבטיח את בטיחות המידע האישי שלכם. עם זאת, האתר אינו מתחייב ששרתיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם

קובצי Cookie

האתר משתמש באמצעים לאיסוף מידע שאינם מזהים אישית, כמו "עוגיות" וכמו (Cookies), Facebook Pixel Beacons ואחרים, כדי להבטיח תפעול שוטף ותקין של האתר. המטרה היא איסוף נתונים אודות מכשירים ותוכנות שאתם משתמשים בהם במהלך גלישה באתר, שימושכם באתר, אימות פרטיכם, התאמת האתר להעדפות האישיות שלכם, וצרכים של אבטחת מידע וכדומה.
שימו לב שהמידע הנאסף בצורה זו אינו מזהה אישית ולכן לא יכול לשמש לזיהוי אישי שלכם.
"עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט שהדפדפן שלכם יוצר במחשב שלכם על פי הוראה מהאתר. חלק מה" עוגיות" יפקעו כאשר תסגרו את הדפדפן, וחלקן יישמרו על מחשבכם (ולא על האתר). אם אינכם מעוניינים לקבל "עוגיות", תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלכם. עם זאת, שימו לב שביטול "עוגיות" עלול להשפיע על היכולת שלכם להשתמש בחלק מהשירותים והתוכנות באתרים שונים, כולל האתר שלנו. בנוסף, תוכלו למחוק את ה"עוגיות" מהמחשב שלכם בכל עת, אך עשו זאת רק אם אתם בטוחים ששמרתם את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים שונים במקום בטוח ושתוכלו להמשיך להשתמש באתרים אלו גם ללא ה"עוגיות".

זכויות המשתמש

לפי חוק הגנת הפרטיות, יש לכם זכות לבקש גישה למידע האישי שלכם שנמסר לחברה, לתיקון או מחיקה של מידע שגוי או לחסימת שימוש במידע אישי שלכם למטרות שיווק. בכל מקרה של בקשה כזו, אנא פנו אלינו באמצעות פרטי הקשר המופיעים בתחילת התקנון

בנוסף הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך שאינינו אחראים לשמירת פרטיותכם, ובנוסף אנחנו  שומרים לעצמינו את הזכות לחשוף את פרטייך (ככל שאלה ידועים לה) במקרים הבאים:אם השימוש שעשה הגולש באתר ו/או החומר ו/או המידע אותם פרסם או עשה בהם שימוש – אינו חוקי .אם החומר ו/או המידע שהגולש עשה בהם שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג' כלשהו ו/או על ידי הרשות המוסמכת. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בהם שימוש נדרשים להגנת האינטרסים של  האתר אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש לשם הגנה על חיי אדם, שלמות גופו או כבודו. אם החומר ו/או המידע שהגולש עשה בהם שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלה. ואו אם נדרשת לגלות את החומר ו/או המידע שהגולש עשה בהם שימוש מכוח צו שיפוטי או פסק-דין.

שינויים בתקנון זה

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את התקנון זה מעת לעת. כל שינויים יוצגו באתר וייכנסו לתוקפן מיידית ועל כן יש להכנס לתקנון בכל כניסה מחדש לאתר. השימוש המתמשך שלכם באתר לאחר כניסת השינויים לתוקפן מהווה הסכמה מחדש שלכם לתקנון.

תנאי שימוש באתר

בעצם השימוש באתר, אתם מסכימים לא לעשות שימוש בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי הולם בתכנים, שירותים או מידע המוצעים באתר. כמו כן, אתם מתחייבים לא להשתמש באתר בצורה העלולה לפגוע בתפקודו, ביציבותו או באבטחת המידע.

אחריות החברה

החברה אינה אחראית לכל נזק, אבדן או תביעה הנובעים משימוש באתר או בשירותים המוצעים על ידה, כולל אבל לא רק לטעויות, פגיעות בפרטיות, פריצה או כל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי.

קישורים לאתרים אחרים

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים שאינם בבעלות או בשליטת החברה. החברה אינה אחראית למדיניות הפרטיות או תוכן האתרים הללו ולכן, עליכם לבדוק את תקנונים ומדיניות הפרטיות של כל אתר אליו אתם מבקרים

פיצוי

בעצם השימוש באתר, אתם מסכימים לפצות ולהגן על החברה, עובדיה, מנהליה, סוכניה ומשתתפים מכל תביעה, הפסד, נזק, עלויות והוצאות, כולל הוצאות משפטיות ועורכי דין, הנובעים משימוש בלתי חוקי או בלתי הולם שלכם באתר או מכל הפרה שלכם של התקנון זה.

ביטול

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הגישה שלכם לאתר ו/או לשירותים המוצעים על ידה ללא הודעה מוקדמת, אם תימצאו משתמשים באתר בצורה בלתי חוקית או בלתי הולמת.

סמכות משפטית וסכסוך

תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר, לרבות בקשר התכנים, המוצרים והשירותים המוצעים באתר, הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

צור קשר

לכל שאלה או בירור לגבי התקנון זה ומדיניות הפרטיות, אנא פנו אלינו באמצעות פרטי הקשר המופיעים באתר ואו בתחילת התקנון.

גרסה זו של התקנון פרטיות ותנאי השימוש היא בתוקף החל מתאריך 29.04.2023. אנו ממליצים לבדוק את התקנון זה מדי פעם, על מנת להבין את ההגנות והאחריויות המשפטיות הקשורות לשימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידי האתר. המשך השימוש באתר אחרי עדכון של התקנון מהווה אישור מחדש לתקנון העדכני.